Categorie archief: Ziekenfonds

Over het Ziekenfonds (1941 – 2006).

Met een verordening van Seyss-Inquart, de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied, werd op 1 november 1941 het Ziekenfondsbesluit van kracht.

01

Voor weinig geld, 25 cent per week. was men verzekerd voor de huisarts, specialist, medicijnen, ziekenhuis, tandarts, etc.

02

Na de oorlog bleef het Ziekenfondsbesluit uit 1941, met een aantal latere wijzigingen, gewoon bestaan en de premie bleef relatief laag. Zelfs in 1997 bedroeg de ziekenfondspremie 19,– gulden (8,64 euro) per maand.

03

Tijdens het kabinet-Balkenende II, bestaande uit CDA, VVD en D66, werd het ziekenfonds in 2006 afgeschaft. Sindsdien is er de zorgverzekeringswet waarbij iedereen in Nederland verplicht is verzekerd via een particuliere verzekeringsmaatschappij.

Zie ook: Naziwetten die na de oorlog gehandhaafd bleven.

Gerard