Categorie archief: Kapitein Westerling

Prins Bernhard, kapitein Westerling en King Kong.

Op 23 oktober 1944 wordt Raymond Westerling, de latere commandant van het Korps Speciale Troepen in Nederlands-Indië, als sergeant ingelijfd bij de staf van prins Bernhard in het inmiddels bevrijde België, waar hij samen met sergeant Dicky Bendien belast zal worden met het recruteren en trainen van commando’s.

01

Als Westerling zich dezelfde dag op het hoofdkwartier van prins Bernhard meldt, wordt hij door de Prins voorgesteld aan Christiaan Lindemans, alias King Kong, die later de geschiedenis in zal gaan als dubbelspion en de ‘Verrader van Arnhem’. Twee dagen later, op 25 oktober 1944, gaan Westerling, Bendien en Lindemans naar Noord-Frankrijk om daar de verjaardag van Lindemans te vieren, die de dag daarvoor 32 jaar was geworden. In Lille bezoekt het gezelschap een bordeel, maar als Lindemans zich daar met een Franse dame heeft afgezonderd, neemt Westerling – die Lindemans niet helemaal vertrouwt – een kijkje in diens aktetas. Westerlings wantrouwen wordt bevestigd als hij in de tas een zwarte agenda aantreft met Duitse aantekeningen in code.
Westerling: “Kort hierna zijn Bendien en ik naar de Prins gestapt en hebben onze verdenkingen uitgesproken. Hoewel de Prins de neiging had om kwaad op ons te worden, luisterde hij aandachtig. ‘Blijf hem in de gaten houden’, was alles wat hij zei”.  (Informatie van kapitein Westerling in 1984.)

Een van degenen die Lindemans ook niet vertrouwde was de Britse inlichtingenofficier captain Peter Baker. Begin september 1944 had hij al aan prins Bernhard een overtuigend bewijs gevraagd naar de betrouwbaarheid van Lindemans. De Prins zond Baker echter een kort briefje met de woorden: ‘King Kong is all right’. Hier ging Baker uiteraard niet mee akkoord en wilde dat de Prins een antecedentenonderzoek naar Lindemans deed. Maar dat werd grof van de hand gewezen. Baker zal later in 1955 in zijn oorlogsmemoires ‘My Testament’ dan ook schrijven: “Three times I referred his credentials back to Prince Bernhard. The third time I was rudly told to stop doubting the loyalty of one of Queen Wilhelmina’s most gallant fighters”.

02

Bernhard bleef  Wilhelmina’s meest dappere strijder dus vertrouwen. Er was zelfs sprake van gevoelens van vriendschap voor de dubbelspion. Frits Philips schreef in zijn memoires dat Lindemans tijdens het eten bij de Bernhard aan tafel zat en volgens kolonel Th.A. Boeree zat hij zelfs op het bed van de Prins als deze zich stond te scheren.

Ondanks de vele waarschuwingen die de Bernhard te horen kreeg, bleef Lindemans opdrachten voor hem uitvoeren. Zelfs na de mislukte geallieerde luchtlanding in Arnhem op 17 september 1944 kreeg hij van de Prins op 22 september 1944 een opdracht om naar Eindhoven te gaan, wat ook nog eens bewezen kan worden met een briefje van Bernhards adjudant Kas de Graaf,  waarin te lezen staat: ‘Houder dezes, Lindemans Christiaan Anthonius, geb. 24 oktober 1912 te Rotterdam, meldt zich met een aantal Nederlandse verzetslieden (gewapend), die lange tijd illegaal en actief in België gewerkt hebben en waarvoor hij persoonlijk instaat te Eindhoven bij den Majoor van Houten in opdracht van ZKH Prins Bernhard der Nederlanden. Voornoemde Lindemans commandeert de groep en kan in het actieve verzetsverband worden opgenomen. Hoofdkwartier ZKH Prins Bernhard – De res. Kapitein K. de Graaf’.

03

Uiteindelijk wordt Lindemans op 28 oktober 1944 door de Britse Secret Service gearresteerd op Chateau Wittouck, het hoofdkwartier van prins Bernhard in het Belgische Vilvoorde.

Tot slot kan nog gemeld worden dat Westerling zich vanwege zijn eed niet wilde uitlaten over de missies die Lindemans, in opdracht van prins Bernhard, dwars door de linies naar het door de Duitsers bezette Nederlands gebied maakte. Westerling: “Waar die missies betrekking op hadden? Daar laat ik mij liever niet over uit. Zie het maar als een soort erecode. In elk geval ben ik ervan overtuigd dat de zaak-King Kong  in een pot zit waarvan de deksel nooit opengaat. De link met de Prins, hè”. (Informatie van kapitein Westerling in 1984.)

Gerard

Nederlandse regering betaalde kapitein Westerling ‘zang-zwijggeld’.

In 1962 werd bekend dat kapitein Raymond Westerling op kosten van de Nederlandse Staat een zangstudie mocht volgen bij de bekende hoofdleraar solozang Jan Keizer van het Amsterdams conservatorium.
Naast de zangstudie werden ook de reiskosten van Marssum (Fr.), waar Westerling destijds woonde, alsmede het verblijf in Amsterdam door het Rijk betaald. De zangstudie kostte in totaal 2000 gulden voor het eerste half jaar. Een enorm bedrag als men bedenkt dat indertijd een geschoolde, gehuwde arbeider 85 gulden per week verdiende. Dit leidde dan ook op 31 januari 1962 tot vragen van de verontwaardigde Tweede Kamerleden Marcus Bakker (CPN) en Henk Lankhorst (PSP) aan minister Jo Cals van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. De twee Kamerleden herinnerden de minister eraan dat onder Westerlings commando duizenden Indonesiërs waren vermoord, en de minister werd door Bakker en Lankhorst dan ook verzocht de studiebeurs in te trekken. Het antwoord kwam op 19 februari 1962. Niet van minister Cals, maar van diens staatssecretaris Ynso Scholten: de regering was niet van plan de beurs in te trekken.
Nu is het een feit dat Westerling op Zuid-Celebes met zijn zuiveringsacties en standrecht behoorlijk rigoureus te werk is gegaan, maar ook dat dit de orders waren van de Nederlandse legerleiding. Met instemming van de regering in Den Haag! Dit is overigens later ook nog eens bevestigd door de adjudant van generaal Spoor, oud-Ritmeester Rob Smulders, toen ik hem op 27 augustus 2003 interviewde. Vandaar dat men Westerling altijd de hand boven het hoofd heeft gehouden en dat de Nederlandse staat hem ook nog eens beloonde met een dure studie tot Operazanger. Destijds door menigeen “zang-zwijggeld” genoemd. Typerend is daarom ook het spotprentje uit die tijd waarop minister van Defensie Visser tegen minister Cals zegt: “Ik hoor hem liever zingen dan praten”.
Want als Westerling wel had gepraat, dan had hij de regering behoorlijk in verlegenheid kunnen brengen. Om maar niet te spreken van de oud-premiers Beel en Drees die de koloniale oorlog in Indonesië dirigeerden.

Gerard

Afbeeldingen aanklikken om te vergroten:

WestOpera1a

WestOpera1b

WestOpera2

WestOpera3

WestOpera4