Over het Ziekenfonds (1941 – 2006).

Met een verordening van Seyss-Inquart, de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied, werd op 1 november 1941 het Ziekenfondsbesluit van kracht.

01

Voor weinig geld, 25 cent per week. was men verzekerd voor de huisarts, specialist, medicijnen, ziekenhuis, tandarts, etc.

02

Na de oorlog bleef het Ziekenfondsbesluit uit 1941, met een aantal latere wijzigingen, gewoon bestaan en de premie bleef relatief laag. Zelfs in 1997 bedroeg de ziekenfondspremie 19,– gulden (8,64 euro) per maand.

03

Tijdens het kabinet-Balkenende II, bestaande uit CDA, VVD en D66, werd het ziekenfonds in 2006 afgeschaft. Sindsdien is er de zorgverzekeringswet waarbij iedereen in Nederland verplicht is verzekerd via een particuliere verzekeringsmaatschappij.

Zie ook: Naziwetten die na de oorlog gehandhaafd bleven.

Gerard

Bij orgaandonor Esmee was het bijna fout gegaan.

Esmee Feenstra kwam na een ernstig ongeval in het ziekenhuis terecht. Aangezien ze door de artsen vrijwel was opgegeven wilden ze direct met het hersendood-protocol beginnen. Daarin wordt getest of er werkelijk geen activiteit meer in de hersenen plaatsvindt, waarna tot uitname van de organen wordt besloten. Maar vlak voor het begin aan het protocol zag een zus van de vrouw nog een levensteken. Esmee kan het gelukkig nog zelf navertellen.

Overigens is op 1 juli 2020 de Donorwet van kracht geworden, waarbij iedereen automatisch donor is. Voor degenen die het hier niet mee eens zijn kunnen het hier wijzigen in het donorregister van het het Ministerie van Volksgezondheid: inloggen met DigiD.

Gerard