EU-Oeralbestormer Hallstein.

Na de Tweede Wereldoorlog stond een grote groep voormalige Duitse Nazi’s aan de wieg van de EU. De meest beruchte onder hen was Walter Hallstein (1901-1982), een jurist die onder Hitler furore had gemaakt. In 1942 ging hij het leger in en diende als reserveofficier in Noord-Frankrijk bij de 709ste Infanterie-Division. Na D-Day werd Hallstein tijdens de Slag om Cherbourg in juli 1944 door een Amerikaanse legereenheid gevangen genomen en verbleef tot november 1945 in het krijgsgevangenkamp Camp Cosmo in de Amerikaanse staat Mississippi.
Na zijn terugkeer in Duitsland kreeg Hallstein in 1950 een diplomatieke functie op het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken, waar inmiddels alweer 80% van de ambtenaren uit voormalige leidende Nazi’s bestond. In de tijd dat Hallstein op dit ministerie werkzaam was, heeft hij zich ingezet voor de vrijlating van alle door het Neurenbergse tribunaal veroordeelde oorlogsmisdadigers en het ‘bevrijden’ van Europa tot aan de Russische Oeral.

(Aanklikken voor vergroting.)

hall1

In januari 1958 werd Hallstein door de Europese regeringsvertegenwoordigers van Frankrijk, West-Duitsland, Italië en de Benelux benoemd tot de eerste voorzitter van de Commissie van de EEG  (de voorloper van de EU), waar hij beschouwd werd als de minister-president van Europa. Zijn einddoel was nog steeds een verenigd Europa tot aan de Oeral, dat tot op de dag van vandaag door veel Brusselse expansionisten wordt aangehangen.

hall2

Uiteraard kon Hallstein indertijd ook rekenen op veel sympathie van prins Bernhard.

BennoHall

Een andere belangrijke grondlegger van de EU en het Europese Hof van Justitie was Carl-Friedrich Ophuels. Deze voormalige fanatieke nationaal-socialist was gedurende het gehele Nazi-regime (1933-1945) lid van de NSDAP onder lidmaatschapsnummer 2 399061. In onderstaande verklaring van de NSDAP d.d. 31 juli 1943 staat dat Carl-Friedrich Opheuls politiek betrouwbaar is (onderste regel: ‘Er is politisch zuverlässig’).

Ophuels

In april 1957 had Carl Friedrich Ophuels als leidende initiator de oprichtings-statuten van het Europees Gerechtshof – het hoogste gerechtshof en daarmee de belangrijkste juridische instantie van de Brusselse EU – ondertekend, De tekst van die statuten kwamen van de handen van Ophuels en Hallstein.

Oph3

Gerard