De massa-immigratie kwam van rechts.

De confessionele partijen KVP, ARP, CHU (in 1980 opgegaan in het CDA) en de VVD zijn in de vorige eeuw begonnen met het massaal werven van arbeidsmigranten uit met name Turkije en Marokko, en het naar Nederland halen van hun gezinnen.

1959-1963: Kabinet-De Quay (KVP, ARP, CHU en VVD):
– Begin van de grootschalige werving van arbeidsmigranten.

1963-1965: Kabinet-Marijnen (KVP, ARP, CHU en VVD):
– Wervingsovereenkomst met Turkije.

1967-1971: Kabinet-De Jong (KVP, ARP, CHU en VVD):
– Wervingsovereenkomst met Marokko.

1977-1981: Kabinet-Van Agt/Wiegel (CDA en VVD):
– Eerste ontwerp-minderhedennota van vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Hans Wiegel (VVD) waarin onder andere bepaald werd dat Nederland zich zou moeten ontwikkelen tot een multiculturele samenleving en dat de autochtone Nederlandse meerderheid zich zou moeten aanpassen aan de nieuwe situatie.

1982-1986: Kabinet-Lubbers (CDA en VVD):
– Definitieve presentatie van de minderhedennota door minister van Binnenlandse Zaken Koos Rietkerk (VVD). Tevens verscheen de nota van de staatssecretaris van Justitie Virginie Korte-Van Hemel (CDA) waarin het recht op gezinshereniging plus het recht op toelating van huwelijkspartners van arbeidsmigranten werd erkend.

WiegelMulticultureleSamenleving

Gerard

Eén gedachte over “De massa-immigratie kwam van rechts.”

Reacties zijn gesloten.