Het ter discussie willen stellen van het NAVO-lidmaatschap kwam Aantjes duur te staan.

Terwijl het in hoge politieke kringen al jaren bekend was dat CDA-fractievoorzitter Willem Aantjes tijdens de oorlog lid was geweest van de SS heeft men het altijd onder de pet gehouden. Totdat hij met de NAVO dwars ging liggen. In september 1978 verklaarde Aantjes namelijk dat wanneer de NAVO een beslissing zou nemen tot aanvaarding van de Neutronenbom het CDA het Nederlandse lidmaatschap van de NAVO ter discussie zou gaan stellen. Een aantal weken later kwam “bij toeval” een document boven water waaruit bleek dat Aantjes zich in het najaar van 1944 vrijwillig had aangemeld bij de ‘Landsturm Niederland’, een onderdeel van de Waffen-SS. Einde politieke carrière van Willem Aantjes. En het CDA liep daarna weer keurig in de pas van de NAVO.

Gerard

Aantjes stelt de NAVO ter discussie:

01

Hieronder het document dat een paar weken later “bij toeval” boven water kwam. In de brief d.d. 26 oktober 1944 bevestigt de Duitse postdienst in bezet Nederland te Oldenzaal aan de PTT, dat de voormalige employee Willem Aantjes sedert 12 oktober 1944 in dienst was bij de ‘Landsturm Niederland’.  Aantjes was namelijk na het eindexamen gymnasium op 1 juli 1943 in dienst getreden bij de Dordrechtse PTT en op 20 juli 1943 vrijwillig als postbeambte uitgezonden naar Duitsland (Güstrow-Mecklenburg).

02

03

04

Hieronder twee getuigenverklaringen.