Links en religie.

In het verleden moesten linkse partijen helemaal niets van religie hebben want “godsdienst onderdrukt de arbeidersklasse”, maar sinds de islam in Nederland vaste voet aan de grond heeft gekregen, hebben linkse partijen zich ontpopt als de grootste verdedigers van deze totalitaire religie. Zo mag onderstaande motie dan wel door een Kamermeerderheid zijn aangenomen, maar het zijn de linkse partijen (rozerode bolletjes) die tegengestemd hebben.

01LinksReligie

Gerard

Onderscheiding voor oud-wethouder die info lekte over moordenaar van Pim Fortuyn.

Vier uur na de moord op Pim Fortuyn op 6 mei 2002 (en de aanhouding van moordenaar Volkert van der Graaf) belde de Wageningse GroenLinks-wethouder Jack Bogers – die veel contacten had met verscheidene links-extremistische actiegroepen – rond 22:00 uur met Sjoerd van de Wouw, de voorzitter van de Vereniging Milieu Offensief, waar de Volkert werkte. Niet lang daarna waren ruim 200 bestanden van de computer van Volkert van der Graaf gewist, waaronder informatie over zijn netwerk.

02

04

De (inmiddels) ex-GL-wethouder Bogers werd begin 2003 door de politie aangehouden wegens het breken van zijn geheimhoudingsplicht en op 31 december 2003 door de Arnhemse politierechter veroordeeld tot een boete van 500 euro.

03

Desondanks werd Jack Bogers op woensdag 22 juli 2020 door de gemeente Wageningen onderscheiden.

01

Hieronder de lovende woorden van de Wageningse PvdA-burgemeester Geert van Rumund tijdens de uitreiking van de onderscheiding.

01

01

Nog dezelfde dag heeft het Tweede Kamerlid Martin Bosma (PVV) Kamervragen gesteld aan minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66).
01

Kamervragen.

BogersBosmaOllongren

Het antwoord van de minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren:

Ollongren

Gerard

Over de film Titanic: Een “fout” dat geen fout was.

In de film ‘Titanic’ (1997) wordt het commando ‘Hard-a-starboard’ (hard stuurboord) naar de roerganger geroepen, die daarna het stuurwiel naar bakboord draait. Zie video op 0:12. Op 2:32 wordt het commando ‘hard-a-port’ gegeven (hard bakboord) waarna het stuurwiel naar stuurboord wordt gedraaid,

Filmregisseur James Cameron kreeg vanwege deze “fout” veel negatieve reacties, maar in 1912 was het een juist commando en een juiste actie van de roerganger. Roercommando’s waren indertijd helmstokcommando’s, zoals die vroeger op 17de eeuwse zeilschepen met uitsluitend een helmstok werden gegeven. Als een helmstok naar stuurboord wordt geduwd, beweegt het het schip door de stand van het roerblad naar bakboord.

Helmstok

Bij het helmstokcommando ‘hard stuurboord’ moest de roerganger van de Titanic het stuurwiel dus naar bakboord draaien om te trachten de ijsberg aan stuurboord te ontwijken.

Overigens waren helmstok-commando’s in het verleden ook bij onze Koninklijke Marine en koopvaardij in gebruik.

1892Roercommando

1922

Pas met de Solas-conventie van 1929 (ingegaan 1933) is voor alle landen bepaald dat met een roercommando voortaan de richting van het schip bedoeld wordt en niet de stand van de helmstok. Het valt de regisseur van de film te prijzen dat hij nog het authentieke helmstokcommando van 1912 in zijn film heeft toegepast.

Gerard

Omvolkingsprognose

Blijkens de prognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zal in 2060 de bevolking met een Nederlandse achtergrond zijn afgenomen van 13,2 miljoen naar 11,9 miljoen in 2060. Dus weer op het niveau van 1963. Het aantal inwoners met een migratieachtergrond stijgt naar verwachting van 4,2 miljoen naar 7,6 miljoen in 2060. Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) met name veroorzaakt door de jaarlijkse toestroom van immigranten en het hoge geboortecijfer onder niet-westerse migranten.

(Onderstaande uittreksels aanklikken om te vergroten.)

01

02Overigens is er al tot 2040 enorm veel boerengrond nodig om iedereen te kunnen huisvesten – bron: Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Boeren20202040

Premier Mark Rutte: “Als je een paar weilanden leeg trekt en je zet daar huizen neer is het veel makkelijker dan in een stad bouwen”.

Video:

Gerard

Hypocriete salonsocialist.

In 2016 had het Haagse PvdA-raadslid Martijn Balster felle kritiek op het feit dat het Haagse bestuur ‘veel te wit was’, maar stond in 2019 wel vooraan in de rij om wethouder te worden. Toen Balster na zijn beëdiging in 2019 aan zijn eerdere uitspraak werd herinnerd, antwoordde de kersverse wethouder geïrriteerd “dat we elkaar maar niet moeten beoordelen op uiterlijke kenmerken”. Toen speelde de ‘witte’ huidskleur ineens geen rol meer. Hieronder Martijn Balster met zijn racistische uitspraak in 2016 en zijn opmerking na zijn beëdiging als wethouder in december 2019.

Gerard

Nog geen wettelijke scheiding tussen kerk en staat in Nederland.

De scheiding tussen kerk en staat is niet vastgelegd in onze Grondwet, noch in enige andere wettelijke bepaling. Vandaar dat Nederland altijd politieke partijen met een religieuze grondslag heeft gekend en dat op Prinsjesdag het staatshoofd de troonrede afsluit met de bede om Gods zegen. Ook heeft op de tafel van de voorzitter van de Tweede Kamer altijd de Bijbel gestaan en is in de zomer van 2005 door de toenmalige Tweede Kamervoorzitter Frans Weisglas (VVD) er ook nog eens de Koran nadrukkelijk naast gezet. Overigens zijn de twee heilige boeken in 2015 gedigitaliseerd en heeft de Kamervoorzitter ze in een e-reader op de voorzitterstafel.

KerkStaat

Gerard

Zij moesten plaatsmaken.

Plaatsmaken2020

Nadat koningin Juliana in april 1952 het Nederlandse volk had opgeroepen om te gaan emigreren, vertrokken er in de jaren daarna meer dan een half miljoen Nederlanders naar Zuid-Afrika, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. De overheid maakte het hen dan ook vrij gemakkelijk door vaak de overtocht te betalen en enkele honderden guldens ‘oprotpremie’ mee te geven. Door de ontstane ruimte kon in 1960 worden begonnen met de massale import van goedkope arbeidsmigranten. Allereerst werd door de overheid en werkgevers begonnen met het werven van Zuid-Europeanen, met name uit Italië en Spanje, en later met het werven van Turken (1964) en Marokkanen (1969). In de Marokkaanse steden Rabat en Casablanca en de Turkse steden Ankara en Istanbul werden zelfs wervingskantoren geopend om de ‘gastarbeiders’, en later hun gezinnen, naar Nederland te halen. Voor meer informatie, zie: Geschiedenis van de massa-immigratie in Nederland (1959-1986).

Gerard

Rotterdam werd meer dan 300 keer door de geallieerden gebombardeerd.

Na het verwoestende Duitse bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940, waarbij honderden doden te betreuren waren, is die stad volgens de historici Lennart van Oudheusden en Jac. J. Baart in hun boek ‘Target Rotterdam’ in de jaren daarna door Amerikaanse en Britse bommenwerpers nog eens meer dan 300 keer gebombardeerd. Met veel meer slachtoffers onder de burgerbevolking dan het Duitse bombardement op 14 mei 1940. Overigens was de hevigste geallieerde luchtaanval op 31 maart 1943. Op die dag werden nogmaals hele Rotterdamse wijken weggevaagd en zijn honderden burgers om het leven gekomen.

Polygoonjournaal vlak na het bombardement op 31 maart 1943:

 

Volgens het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) werd Nederland in de jaren 1940-1945 ongeveer 600 keer door de geallieerden gebombardeerd met naar schatting 10.000 doden onder de burgerbevolking.

Aanklikken voor vergroting:

Blom2020

Gerard

VERBORGEN GESCHIEDENISSEN EN ANDERE FEITEN